Muzej Like Gospić

Prijevod

Vizualni 360 projekt

Japodska kapa

Japodska kapa

Pojedini autorivide izravnu vezu jednog od tipova japodskog oglavlja- kape od tankog brončanog lima ukrašene iskucanim ornamentima i štapićastima privjescima. Japodsku kapu i oglavlja  nosile su isključivo žene i imala je istu simboliku kao i lička- ona je bila statusna oznaka, simbol materijalne moći i društvenog položaja.  No međutim, predug je put obilježen brojnim previranjima, migracijama i naseljavanjima da bi jedan oblik oglavlja ostao zapamćen.